Välkommen till sajten om rovdjur

Visste du att det i Sverige finns fem stora rovdjur? Dit räknas varg, björn, lodjur, järv och människan.

Vill du lära dig mer om våra svenska rovdjur har du hittat rätt. Här kan du läsa om bland annat björnar, vargar och lodjur. Det är viktigt att ha kunskap om våra rovdjur eftersom de är en del av vår svenska natur. Många av oss känner en stor skräck inför djur som björnar och vargar medan andra endast känner respekt. Genom att lära sig mer om dem och acceptera dem som en del av Sverige kan vi även få stopp på den illegala jakten som bedrivs på dem.

För samerna och deras renar är vargen ett oönskat djur nära renflocken. I en tid då vargen tvingades flytta sina jaktmarker till fjällvärlden drabbades samerna hårt. Vargen var då inte fridlyst på grund av ökande jakt på den minskade också stammen, med resultatet att vargen blev fridlyst. Idag finns det enligt beräkningar omkring 400 vargar i Sverige. Här kan du lära dig mer om vargar, jakten på dem och historian kring svenska vargar.

”Mors lilla Olle i skogen gick” är barnvisan där lilla Olle erbjuder björnen att äta av blåbär. Sanningen är att nästan hälften av björnens intag av energi kommer av bär. Under vintern går björnen för att lägga sig och sova. Den går i ide ungefär fem till sju månader eftersom den ändå inte hittar sin kost under vintermånaderna. Den här tiden lever den på sina fettreserver.
Var kan man få se svenska rovdjur?

De flesta rovdjur är skygga och går undan när människor är i närheten varför man oftast inte stöter på dem när man är ute i skogen. Då är djurparker ett bättre alternativ för att se dem på närmare håll. Europas största rovdjurspark hittar du i Orsa. Järvzoo i Järvsö sägs vara Sveriges bästa zoo. Här kan du se de flesta av Nordens vilddjur i naturlig miljö.